Değişen dünya düzeninde hızın ve verimliliğin en önemli kriter haline geldiği iş dünyasında sağlık sektöründe de bilgi teknolojileri ile iş süreçleri yeniden yapılanmaktadır. Sağlıkta mobilite teknolojisi son dönemde önemli bir yer tutmaktadır.
Sağlık sektöründe, hasta memnuniyetini sağlamak, kaliteli sağlık hizmeti üretmek için mobil uygulamalardan destek almak ihtiyacı doğuyor. İnsan yaşamının saniyelerinin dahi önemli olduğu sağlık alanında mobilite hayat kurtarıcı olabiliyor.
Mobilitenin olmadığı durumlarda kağıt ile önce masaüstü bilgisayardan bilgi alınmakta, daha sonra masaüstü bilgisayarın olduğu yere gidip bilgilerin sisteme aktarılması işlemleri yapılmaktadır. Dolayısıyla zaman kaybı, hatalı ve eksik veri girişleri yapılabilmektedir.

Her yerden erişimi mümkün kılan genişbant teknolojiler, mobil uygulamalar mevcut. Wi-fi, 3G internet bağlantısıyla GSM operatörleri de mobilite alanında başarılı uygulamaların sayısını arttırmış durumdadır.

Güvenli, gerçek zamanlı bilgi erişimini, çok noktadan veri girişini mobil olarak sağlamak sayısız avantajlar sağlıyor. Bunlar sırası ile ;


-Hasta başında veri girişinin ve veriye ulaşımın sağlanması,
-İş süreçlerinin hızlandırılması, tıbbi hataların azaltılması,
-Hasta güvenliğinin, çalışan güvenliğinin arttırılması,
-Hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetinin arttırılması,
-Hızlı ve daha iyi bir karar alma sürecinin oluşturulması,
-Daha etkin bir şekilde iletişim kurarak verimliliğin arttırılması.
-Doktor istekleri (orders), vital bulgu ölçümleri, hasta için ilaç veya malzeme uygulanması, hasta lab. sonuçları veya hasta geçmişine ait muayene bilgileri vb . anlık olarak  doktor veya hemşire hastanın başında iken sisteme dahil edilebiliyor  veya görüntülenebiliyor.

 

MCA

 

Klinik Asistan (MCA)/Tablet PC Uygulaması:


Dijital Hastane Projelerine yönelik olarak Tablet bilgisayarların kullanımı için gerekli çözümleri sunar.
Sağlık Personeli, Mobil Klinik Asistan ile sabit bilgisayar noktalarına bağlı kalmaksızın hasta başında, hasta ile ilgili bilgilere ulaşabilir, gerekli tetkik ve ilaç istemlerinde bulunarak,  gerekli hasta tedavisini planlayabilir.
MCA barkot okuma özellikleri ile hasta kol bantlarında bulunan barkotların okunması ve böylelikle doğru hasta için doğru tedavinin hasta başında gerçekleştirilmesi mümkündür. Yine aynı şekilde depo çıkışı gerçekleşmiş ilaç, tıbbi malzeme gibi barkotlu ürünlerin hasta kullanımında anında sistem girişlerinin yapılması sağlanabilir. 
Mobil Klinik Asistanlarla görsel çekim yapılabildiğinden, hasta ile ilgili tıbbi görsel dosyaların ilgili diğer konsül sağlık personellerine dijital ortamında ulaştırılarak gerekli bilgi alışverişinin yapılabilir.
Bu teknolojik yapı kullanımı ile hastane dışından dahi yetkilendirilmiş personellerin güvenli bir ağ ile hasta bilgilerini takip edebilmeleri mümkündür

 

MedigenM Doktor Muayenehane Paketi

Radyo Frekans ve Tanımlama (RFID) Uygulaması:

Sistem, RFID okuyucusu barındıran bir PDA cihazı ile RFID etiketi barındıran bir bileklik arasında gerçekleştirilen kablosuz iletişim rahatlığı sayesinde, hastaları takip etmede yardımcı olur.
Böylece operasyonel görüşün elde edilmesi ve oda ölçeğinde de hasta ve hasta hizmetleri ekipmanları yapılmaktadır.
Radyo Frekans Tanımlı (RFID) bileklikler sayesinde hastanızın günlük bulgularının girişini, ilaç, kan, yeni tetkik ve tedavi isteklerini bu bileklikler üzerinden otomatik olarak sisteme girebilir ve daha önceden girilen verilere, hastanın elektronik kaydına ulaşabilirsiniz.

 

MedigenM Doktor Muayenehane Paketi

iPhone Uygulaması:

iPhone Uygulamasında;ekranının büyüklüğünün veri girişine uygun olmaması nedeniyle veri girişi yerine sorgulama özelliği tercih ediliyor. Bu nedenle uzaktan hasta bilgilerine erişmek, elektronik sağlık kayıtlarını sorgulamak esasına dayanır.


Iphone uygulamamız ile Medigen HBYS’de; hekimler hastaların bilgilerini sorgulayıp; tedavi süresince yapılan teşhis ve tedaviye yönelik tüm işlemleri izleyerek hastanın başında olmadan hızlı kolay ve güvenli olarak ulaşabilir.


Uygulamada; hemşire veya hekim orderları, laboratuar ,radyoloji işlemleri, tetkik gözlem ve PACS vb işlemleri elektronik ortamda mobil olarak üretilir.. iPhone’nun 3G desteği ve yüksek işlemci gücü ile hızlı internet, dosya transferi sayesinde bilgilere erişim sağlanır. Hastaların PACS görüntüleri ve çok sayıdaki tetkik sonuç bilgisi kısa süre içinde görüntülenir.

Hastane yöneticilerinin, istatistiki verilere ulaşması ve  istenen tarih aralığında sorgulama yapabilmeleri olanakları da iphone mobil sistem sayesinde mümkündür.

 

MedigenM Doktor Muayenehane Paketi

iPad Uygulaması:

Kullanıcı ihtiyaçlarına göre, esnek ve sade tablet arayüzüne sahip iPad, büyük ölçekte kurumsal uygulamaları destekleyebilen bir tablet PC uygulaması oluşturuyor. Web kullanıcı arayüzünü daha küçük bir ekrana uygun hale getirerek, taşınabilirlik özellikleri, dokunmatik geniş ekranı, dikey ve yatay kullanımı vb özellikleri ile verimlilik yaratıyor.
iPad üzerinde çalışan Medigen HBYS uygulama yazılımımız sizlere  sağlık çözümü sunuyor. 3G ve wi-fi teknolojisi ile bağlantı kuran iPhone ve iPad uygulaması içeriklerine kullanıcı adı ve şifre ile ulaşılıyor.
Sistem, hastaların tedavi takiplerinin ve işlemlerinin yapılabilmesi için kurgulandığından, ekranının büyüklüğünün veri girişine uygun olması nedeni ile sorgulama özelliğinin yanında veri girişi işlevi de yapılabilinmektedir.

Medigen HBYS de, iPad Uygulamamız sayesinde,  hekimler, zaman ve mekandan bağımsız olarak hastaların bilgilerine anlık ve bütünsel olarak ulaşıp, istem ve istek yapabiliyor, veri girişi sağlanabiliniyor. Veri girişinde iPad'ın akıllı ve kolay kullanım klavyesi , arama penceresi, hızlı ve doğru veri girişine yardımcı oluyor. Mobil veri girişi ile hastanın teşhis, tedavi ve takip süreçleri elektronik ortama aktarılarak, elektronik sağlık kayıtlarının daha hızlı girilmesini ve hastanın başucunda gerçek zamanlı sorgulanabilmesi sağlanıyor.

Uygulamada; hemşire veya hekim orderları, konsültasyon, laboratuar ,radyoloji işlemleri, tetkik gözlem ve PACS vb işlemleri elektronik ortamda mobil olarak üretilir. Hekimler, PACS görüntülerine ve çok sayıdaki tetkik sonuç bilgisine, Medigen iPad Uygulama yazılımımız sayesinde kısa sürede ulaşabilirler.

Hastane yöneticileri;  hastane ortamından ya da hastane dışından istatistiki verilere ulaşmasının yanısıra istenen tarih aralığında sorgulanan bilgileri de grafiksel öğelerle raporlayabilirler.

ANA SAYFA   HAKKIMIZDA   ÇÖZÜMLER   ÜRÜNLER   İNSAN KAYNAKLARI   İLETİŞİM   SİTE HARİTASI