MEDİKAL İŞLEMLER
  HASTA TAKİP
  RANDEVU
  TETKİK ORDER
  TEDAVİ ORDER
  AMELİYAT
  SERVİS İSTEMLERİ ve İŞLEMLERİ
  ECZANE VE TIBBİ MALZEME İŞLEMLERİ
  MEDULA UYGULAMALARI
  LABORATUVAR
  ACİL
  HEMODİYALİZ
  AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI
  KANBANKASI
  NÜKLEER TIP BİLGİ SİSTEMİ
 İDARİ ve MALİ İŞLEMLER
  ÖDEME İŞLEMLERİ
  FATURALAMA
  DOKTOR KATKI GİRİŞLERİ VE TAKİBİ
  İSTATİSTİKSEL RAPORLAMA
  MALZEME YÖNETİM SİSTEMİ
  SAYMANLIK UYGULAMALARI
  DİYET
  ARIZA TAKİP
  GÜVENLİK
  VEZNE
  SAĞLIK KURULU
  DANIŞMA
  TIBBİ KAYIT ve ARŞİV
  TIBBİ CİHAZ TAKİP
Eczane ve Tıbbi Malzeme İşlemleri

Her depo bir diğer depodan bağımsız olarak, ilaç veya tıbbi malzemeyi farklı kodlarla sisteme tanıtabilmektedir. Depolar arasında bilgi alışverişinin sağlanabilmesi ve ilaç/malzeme takibinin gerçekleştirilebilmesi için, ilaç ve malzeme kodlarının eşleştirebilecek alt sistemler geliştirilmiştir. Bu yapı ile, aynı ilaç veya malzemeyi bünyesinde bulunduran birden fazla deponun farklı kodlarla ortak bir takip sağlayabilmeleri mümkün kılınmıştır. Dolayısıyla hastaneye malzeme giriş kaydı yapıldığı andan itibaren, malzemenin depolardaki bütün hareketi izlenebilmektedir.
Hastane içinde stok deposuna sahip servisler, kendi stok depolarında mevcut olan ilaç ve tıbbi malzemeleri hastalarına sunabilirler. Servis tarafından sunumun yapıldığı hasta adına gerekli kayıtlar yapılarak, kullanılan ilaç ve tıbbi malzeme ücretinin hasta vaka masraf kartına otomatik olarak işlenmesi sağlanır.

Servisler tedavi hizmeti verdiği hastalar adına kullanılmak üzere, eczane veya tıbbi malzeme deposundan istemde bulunurlar. Eczane ve tıbbi malzeme deposu tarafından yapılan istemler onaylandığında, istenen ilaç ve tıbbi malzeme fiyatları otomatik olarak hasta vaka kartına işlenir.

Hastalara direkt olarak eczane ve tıbbi malzeme deposu tarafından ilaç/tıbbi malzeme sunumunun gerçekleştirilebilinir. Bu durumda hastaya sunulmuş ilaç ve tıbbi malzemeler kaydedilerek talep edilecek ücretin hasta masraf kartına otomatik olarak işlenmesi sağlanır.

Bir depodan, bir başka depoya tıbbi malzeme isteği ve sunumu gerçekleştirilebilir.

   
ANA SAYFA   HAKKIMIZDA   ÇÖZÜMLER   ÜRÜNLER   İNSAN KAYNAKLARI   İLETİŞİM   SİTE HARİTASI